Od lipca zmienią się zasady wydawania interpretacji indywidualnych

Już wkrótce wnioski o interpretacje dotyczące akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn będzie można złożyć wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie lub Katowicach. Obecnie wnioski takie można składać do wszystkich dyrektorów Izb Skarbowych.
Od 1 lipca wnioski o interpretacje dotyczące akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn będzie można złożyć wyłącznie do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie lub Katowicach. Mieszkańcy województwa mazowieckiego lub mieszkający poza terytorium Polski będą mogli złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
Natomiast jeśli chodzi o PIT i VAT, wnioski można będzie składać do dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Katowicach. Z kolei pytanie we wnioskach o interpretacje dotyczących CIT będzie można zadawać dyrektorom z Izb Skarbowych w Warszawie, Poznaniu i Katowicach.
Od 1 lipca 2015 r. będzie obowiązywał również nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego ORD-IN. Opłaty za wydanie interpretacji będzie można wpłacać jedynie na rachunek bankowy właściwego organu.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 7 maja 2015 r.
Data publikacji: 7 maja 2015 r.