Od czerwca nowy wzór wniosku o refundację składek dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

W celu otrzymania zwrotu opłaconych składek ZUS, niepełnosprawny przedsiębiorca musi złożyć nowy wzór wniosku WN-U-G.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 260), od czerwca 2011 r. zmieniają się zasady refundowania składek ZUS osobom niepełnosprawnym, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Dla osób z orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przewidziana jest niższa pomoc niż dotychczas. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia, że począwszy od refundacji za czerwiec 2011 r., osoby niepełnosprawne ubiegające się o taką pomoc powinny złożyć formularz WN-U-G. Jego nowy wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zarejestrować się w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, obowiązani są złożyć do biura PFRON m.in.: wniosek WN-U-G oraz kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 11 maja 2011 r.
Data publikacji: 11 maja 2011 r.