Wiele firm może uniknąć stosowania kas fiskalnych

Przedsiębiorca, który dokonuje nie więcej niż 50 transakcji dla nie więcej niż 20 klientów, nie musi stosować kasy. Jest zwolniony z tego obowiązku nawet przy wielomilionowych obrotach.
Eksperci podatkowi uważają, że w takiej sytuacji nie jest istotne, że obrót przedsiębiorcy w ubiegłym i bieżącym roku był wyższy niż 40 tys. zł. Natomiast ci podatnicy, którzy nie spełnią kryterium obrotów uprawniających do zwolnienia czy limitu transakcji i klientów, będą mogli sięgnąć po kolejne preferencje. Kas fiskalnych nie trzeba stosować przy transakcjach, za które zapłata następuje za pośrednictwem takich instytucji, jak poczta, bank lub SKOK. Ważne jest przy tym, by z ewidencji i dowodów jasno wynikało, jakiej transakcji dotyczyła zapłata. Zastosowanie tego zwolnienia jest możliwe niezależnie od wartości obrotów od transakcji zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi firm.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 9 maja 2011 r.
Data publikacji: 9 maja 2011 r.