Niższe składki dla rozpoczynających działalność

Podstawa składki na ubezpieczenie społeczne osoby, która rozpoczyna działalność gospodarczą wyniesie tylko 20 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Samozatrudniony rozpoczynający nową działalność po trzyletniej przerwie będzie mógł odprowadzać preferencyjne składki do ZUS. Taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych opracowany przez komisję „Przyjazne państwo”.
Obecnie przerwa w działalności musi wynosić przynajmniej 60 miesięcy, żeby po powrocie skorzystać z możliwości niższej składki. Ponadto przedsiębiorca odprowadzi niższe składki do ZUS. Podstawa preferencyjnej składki wyniesie bowiem 20 zamiast 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Niższych składek nie będzie mógł odprowadzać przedsiębiorca, który wykonuje działalność wyłącznie na rzecz byłego pracodawcy. Obecnie, by skorzystać z preferencji, w ogóle nie można przyjmować zleceń od byłego pracodawcy.
Projekt nowelizacji został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Źródło: Rzeczpospolita, Katarzyna Wójcik-Adamska, 13 maja 2011 r.
Data publikacji: 13 maja 2011 r.