O kontach fiskus dowie się w 7 dni

Resort finansów opracował plan dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim banki o kontach firm będą musiały informować w ciągu siedmiu dni.
Ministerstwo Finansów chce podnieść stawkę odsetek za zwłokę, płaconych od zaległości podatkowych. Miałaby ona wynosić 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększone o 2 punkty procentowe, ale nie mniej niż 8%. Dziś stawka ta wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Obecnie odsetki podatkowe wynoszą 10% w skali roku, gdyż stopa oprocentowania kredytu lombardowego określona jest na 5%.
14 sierpnia 2009