Lepiej jest sprawdzać, kto wystawił fakturę

Fiskus odmawia prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podatników niezarejestrowanych lub nieuprawnionych do ich wystawiania. Innego zdania są sądy administracyjne.
Organy podatkowe twierdzą, że prawo do dokumentowania sprzedaży fakturami VAT mają tylko zarejestrowani podatnicy VAT czynni. Jeśli zatem kupimy coś od podatnika, który się nie zarejestrował, i otrzymamy od niego fakturę, to zdaniem fiskusa nie odliczymy z niej VAT. Inaczej uważają jednak sądy i coraz częściej wydają korzystne dla podatników orzeczenia. Twierdzą, że zasadne jest odmówienie zastosowania przepisu krajowego zawierającego ograniczenie (czyli art. 88 ust. 3a lit. a ustawy o VAT). Orzekł tak m.in. WSA w Poznaniu w wyroku z 9 czerwca 2009 r. (I SA/Po 264/09), a także NSA w wyrokach z 6 maja 2009 r. (I FSK 1501/07) oraz z 25 września 2008 r. (I FSK 1020/07).
Rzeczpospolita, 20 sierpnia 2009 r.