Podatki i opłaty lokalne pójdą w górę

Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
W 2010 r. wzrosną podatki od nieruchomości i środków transportowych. Rady gminy będą też mogły podnieść opłatę targową, miejscową, uzdrowiskową i od posiadania psów.

13 sierpnia 2009