Nowelizacja k.s.h. zmieni też ustawy podatkowe

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obejmą również ustawy podatkowe oraz ustawę o rachunkowości.
Projektowane zmiany mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Struktura majątkowa spółki z o.o. ma być kształtowana bardziej elastycznie, przede wszystkim tworzenie kapitału zakładowego nie będzie obowiązkowe. Jeśli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. będzie wynosił 1 zł.
W spółce z o.o. będzie można ustanowić udziały bez oznaczonej wartości (nominału). Rozwiązanie takie jest alternatywą wobec tradycyjnego modelu kapitału zakładowego, który podzielony jest na udziały o określonej wartości nominalnej. Udziały beznominałowe będą „oderwane” od kapitału zakładowego. Cena – po której wspólnik obejmie udziały beznominałowe – określona zostanie w umowie spółki.
Konsekwencją wprowadzenia nowego modelu spółki z o.o. będzie potrzeba zakwalifikowania kapitału udziałowego do kategorii kapitałów własnych w rozumieniuustawy o rachunkowości. Kapitał udziałowy będzie stanowić kapitał (fundusz) podstawowy w rozumieniu pkt A I. załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Zmianie ulegną przepisy art. 28 ust. 1 oraz art. 36 ust. 2 ustawy.
Zmiany dostosowawcze obejmą również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych orazustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
We wskazanych ustawach skutki podatkowe odnoszą się do kapitału zakładowego, a także do udziałów w kapitale zakładowym oraz do ich wartości nominalnej. Zaproponowane zmiany mają dotyczyć nowej instytucji kapitału udziałowego i udziałów beznominałowych. Jak podkreślają projektodawcy obie postaci kapitału powinny być neutralne podatkowo, aby nie stwarzać uprzywilejowania dla jednego z podtypów spółki z o.o.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 26 maja 2014 r.
Data publikacji: 26 maja 2014 r.