Nowe stawki podatku VAT

Z uwagi na pogarszający się stan finansów publicznych i stwierdzony deficyt strukturalny, tymczasowo tj. do 31 grudnia 2013 r. podwyższeniu o 1 proc. ulegną wszystkie stawki VAT. Aby jednak ograniczyć negatywny wpływ wzrostu stawek podatku na sytuacje najuboższych, obniżeniu ulegnie stawka na podstawowe produkty żywnościowe.
20 września Ministerstwo Finansów zaprezentowało zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług w ramach tzw. projektu ustawy okołobudżetowej. Projekt wprowadza najistotniejszą zmianę, jaką jest tymczasowe (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.) podwyższenie wszystkich stawek VAT o 1 proc., tj. z 22 proc. na 23 proc. i z 7 proc. na 8 proc.
Wyższa stawka podatku VAT nie dotyczy jednak wprowadzonego w projekcie ustawy katalogu towarów objętych preferencyjną stawką w wysokości 5 proc. Tą najniższą stawką objęte będą niektóre towary, które obecnie, ale tylko do dnia 31 grudnia 2010 r., tj. do czasu wygaśnięcia derogacji uzyskanej przez Polskę – korzystają ze stawek obniżonych do 3 proc. i 0 proc. (dotyczy to nieprzetworzonej żywności oraz książek i czasopism specjalistycznych). Obniżoną do 5 proc.stawką podatku objęte będą także podstawowe produkty żywnościowe takie jak: chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron) oraz soki, obecnie opodatkowane wg stawki 7 proc. Obniżenie stawki na podstawowe produkty żywnościowe ma uchronić mniej zamożną część społeczeństwa, dla której wydatki na żywność stanowią istotny element budżetu domowego.
W związku z okresową podwyżką stawek VAT niezbędne jest dostosowanie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych dokonujących dostawy produktów rolnych, o której mowa w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Stawka ta w okresie przejściowym (tj. do 31 grudnia 2013 r.) ma być podniesiona do 7 proc.
Urealnieniu ma również ulec stawka ryczałtowa, przewidziana w art. 114 ust. 1 ustawy o VAT dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu. Proponuje się zatem podwyższenie tej stawki do 4 proc. (obecnie stawka wynosi 3 proc.).
Opracował: Michał Malinowski, RPE WKP
Źródło: www.mofnet.pl, stan z dnia 22 września 2010 r.
Data publikacji: 23 września 2010 r.