Nowe regulacje w zakresie obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych

Od 1 stycznia obowiązują nowe regulacje w zakresie obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej (obecnie 4 proc.), pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Jak poinformował resort finansów, stawka obniżona będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem złożenia korekty deklaracji w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
W przypadku złożenia po 30 czerwca 2016 r. korekty ujawniającej zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2016 r. stawka odsetek za zwłokę wyniesie 3/4 stawki podstawowej (obecnie 6 proc.).
Od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona również podwyższona stawka odsetek za zwłokę, w wysokości 150 proc. stawki podstawowej (obecnie 12 proc.) w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz cłach.
Stawka podwyższona będzie stosowana w przypadku, gdy organ podatkowy wykryje w toku procedur podatkowych zaniżenie zobowiązania podatkowego (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) w kwocie przekraczającej 25 proc. kwoty należnej i wyższej niż kwota 9250 zł (5 x minimalne wynagrodzenie) albo brak deklaracji i zapłaty podatku.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 5 stycznia 2016 r.
Data publikacji: 5 stycznia 2016 r.