Restrukturyzacja już na nowych zasadach

 
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw. Procedury mają być bardziej skuteczne i chronić firmy przed likwidacją.
Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe będą prowadzone przez wydziały gospodarcze sądów rejonowych, a czynności sądowe będzie wykonywać sędzia-komisarz. Przepisy zakładają też wprowadzenie dodatkowych gwarancji poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl projektu wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania – m.in. będą mogli domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego.
Utworzony zostanie również internetowy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU), który będzie zawierał m.in. wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne.
Ustawa ogranicza również uprzywilejowanie należności publicznoprawnych, w tym należności podatkowych, wyjątkiem są należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres do trzech lat. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (od 1 lutego 2018 r.).
Monika Sewastianowicz
Data publikacji: 4 stycznia 2016 r.