Nowa skala podatkowa i niższy PIT jeszcze w tym roku

15-07-2019

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych. Stawka PIT ma być obniżona z 18 do 17 procent Koszty uzyskania przychodów zostaną podwyższone co najmniej dwukrotnie. Projektem zajmie się teraz Sejm.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października 2019 r.

Na zmianie przepisów ma zyskać około 25 mln podatników – szacuje rząd. Z założeń do projektu nowelizacji wynika, że pracujący na umowie o pracę mają obecnie relatywnie wyższy klin podatkowy, niż osoby uzyskujące dochody z innych źródeł (np. umów zlecenia). Przykładowo, średnie obciążenie na umowie o pracę w grupie dochodu brutto między 25 tys. zł a 50 tys. zł rocznie wynosi ok. 37 proc., natomiast na niestabilnych umowach cywilnoprawnych 28 proc.

Wyższe koszty uzyskania przychodów pracowników

Projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT.

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:

  • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
  • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,
  • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
  • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
  • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Niższa stawka PIT

Planowana nowelizacja przewiduje również obniżenie stawki PIT z obecnych 18 do 17 proc. Stawka na poziomie 32 proc. pozostanie niezmieniona. W dalszym ciągu będzie miała zastosowanie do dochodów ponad 85 528 zł.

Jak tłumaczy rząd, obniżenie stawki ma dotyczyć ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Ryszard Baron

doradca podatkowy nr 00341