Od 1 stycznia nowe regulacje w sprawie zwolnień z podatku VAT

Już obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków ich stosowania.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1720) zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247).
Nowe przepisy określają towary i usługi, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku, jak również szczegółowe warunki stosowania niektórych z tych zwolnień.
W rozdziale drugim rozporządzenia znalazła się lista towarów i usług, których dostawa i świadczenie może korzystać ze zwolnienia. Regulacje te są kontynuacją dotychczas obowiązujących przepisów. Niektóre zwolnienia, jak np. usług zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi zostały przeniesione do ustawy o VAT.
Zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące zwolnień dla dostaw samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, gdy podatnikom przy ich nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 lub 60 proc., jeżeli pojazdy te stanowiły towary używane w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Wykreślono warunek użytkowania pojazdów przez pół roku.
Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014 roku.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2014 r.
Data publikacji: 2 stycznia 2014 r.