Nie każda sprzedaż działki będzie opodatkowana VAT

Aby stwierdzić, że ktoś jest podatnikiem VAT, konieczne jest ustalenie i ocena okoliczności towarzyszących nabyciu nieruchomości, a zwłaszcza to, czy kupiono je w celu ich odsprzedaży, a nie na potrzeby własne.

Tak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 25 lutego 2009 r. (I SA/Sz 630/08).

12 marzec 2009 r