Odsetki podatkowe w dół.

Od 26 marca stopa lombardowa wynosi 5,25%, co oznacza, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,5%, zamiast dotychczasowych 11% w stosunku rocznym. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła na wczorajszym posiedzeniu stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Skutkiem tej decyzji jest obniżka stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

26 marzec 2009 r