Mali podatnicy z większym limitem

Limit kwotowy w definicji małego podatnika na potrzeby PIT i CIT ujednolicono z przepisami ustawy o VAT, ale podstawa określania limitów jest różna.

Sejm jednogłośnie uchwalił rządowy projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja podwyższa kwotowy próg przychodów ze sprzedaży, którego przekroczenie powoduje utratę statusu małego podatnika w podatku dochodowym z 800 tys. euro do 1,2 mln euro. Zapewni to większą spójność tych ustaw z uregulowaniami ustawy o VAT. Eksperci wskazują, że na skutek wprowadzenia zmiany zostanie zniwelowana istniejąca od 1 stycznia 2009 r. różnica powodująca, że podatnicy, którzy w poprzednim roku zrealizowali przychody w kwocie przewyższającej znacznie równowartość 800 tys. euro, ale niższej niż równowartość 1,2 mln euro, utracili status małego podatnika na gruncie PIT i CIT, podczas gdy w dalszym ciągu korzystają z tego statusu na gruncie VAT.

11 marzec 2009 r