Można składać wnioski o umorzenie składek

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą, które przebywały na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych, mogą składać wnioski o umorzenie opłacenia obowiązkowych składek za ten czas.
Tak wynika z ustawy z 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 185, poz. 1095). Na jej mocy, kobiety zatrudnione na etacie, które jednocześnie podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, a które nie zdążyły złożyć do 1 września 2010 r. wniosku o umorzenie składek, mogą to zrobić od 6 września br. Analogiczną zmianę wprowadzono do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a dotyczy ona umorzenia składek Fundusz Pracy.
Data publikacji: 8 września 2011 r.