Kopia dla pacjenta z VAT

Odpłatne udostępnianie przez zakład opieki zdrowotnej kopii dokumentacji medycznej nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Przepis art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalnia zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach wykonywania zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi.
O ile wydana kopia dokumentacji medycznej może być niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, to jednak usługa sporządzenia kopii dokumentacji jako taka nie ma na celu przeszkodzenia, uniknięcia lub zapobieżenia chorobie, obrażeniom lub zakłóceniom zdrowia lub też wykrycia ukrytych chorób lub chorób w stadium początkowym. W ramach świadczonej odpłatnie usługi sporządzenia kopii dokumentacji medycznej, nie jest diagnozowana żadna choroba i nie jest wykonywana żadna czynność terapeutyczna sensu stricto.
Zatem, usługi odpłatnego udostępniania dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej kopii na żądanie pacjenta, zakładu ubezpieczeń lub na zarządzenie sądu, których nie można uznać za służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia muszą zostać wyłączone z zakresu stosowania art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT i w związku z tym będą opodatkowane według stawki podstawowej 23%.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPP2/443-246/11-2/JS.
Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Data publikacji: 1 września 2011 r.