1500 zł – tyle wyniesie płaca minimalna w 2012 roku

Rząd zdecydował, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. wyniesie 1500 zł. Oznacza to jego wzrost o 8,2 proc., ponieważ obecnie jest to 1386 zł.

Skutki finansowe dla budżetu państwa, związane ze wzrostem płacy minimalnej, zostaną poniesione w ramach dotychczasowych wydatków określonych w budżecie państwa na 2012 r.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 14 września 2011 r.

Data publikacji: 14 września 2011 r.