Ministerstwo chce wprowadzić definicję złomu do ustawy

Katalog towarów traktowanych jako złom dla celów rozliczeń VAT zostanie uregulowany w ustawie.
Od 1 kwietnia VAT w obrocie złomem rozlicza nabywca. Jednak ze względu na brak definicji złomu nowe regulacje budziły wiele wątpliwości. Próbę ich rozwiązania podjęło Ministerstwo Finansów, które w interpretacji ogólnej z 2 maja uznało, że przez pojęcie „złom” dla celów VAT należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali niezależnych, jak również złom metali szlachetnych. Tym samym resort niejako przyznał, że podatnicy VAT z branży obrotu złomem mogli czuć się zdezorientowani, szczególnie jeśli sięgnęli po wyjaśnienia, jakie zamieszczono na stronach internetowych, albo próbowali uzyskać informacje wprost z Ministerstwa. Niemniej jest to działanie doraźne i wciąż nie rozwiązuje definitywnie problemu pojęcia złomu dla celów VAT, gdyż nadal na stronach MF można wyczytać, że pojęcie złomu nie obejmuje m.in. zużytych baterii i pojazdów – podkreślają eksperci. Propozycja uregulowania tego zagadnienia w sposób kompleksowy w ustawie pojawiła się w opublikowanym na stronach internetowych resortu finansów projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym, który na ostatnim posiedzeniu przyjął rząd. Zawiera ona listę towarów traktowanych jako złom dla celów VAT wraz z odpowiadającą im klasyfikacją statystyczną.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20 maja 2011 r.
Data publikacji: 20 maja 2011 r.