Rachunek z e-maila można zaksięgować

Rachunek potwierdzający sprzedaż może nie mieć podpisu. Dlatego dokument ten przesłany e-mailem będzie dowodem księgowym.
Od 11 marca 2011 r. rachunek nie musi zawierać podpisu ani pieczęci wystawcy. Eksperci wyjaśniają, że eliminacja tych elementów zbliża wymogi formalne dotyczące rachunków do wymogów dotyczących faktur. Zmiana może być argumentem za zastosowaniem do rachunków przepisów o przesyłaniu w faktur w formie elektronicznej. Rachunki można przesyłać e-mailem na zasadach analogicznych jak dla przesyłania faktur. Przed zmianą wymóg pieczęci lub podpisu w istotny sposób utrudniał stosowanie tych przepisów.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 20 maja 2011 r.
Data publikacji: 20 maja 2011 r.