Minister z kasami może poczekać do kwietnia

Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych poznamy najwcześniej w połowie grudnia. Obecne obowiązuje tylko do 31 grudnia. Wszystko dlatego, że najpierw musi zostać znowelizowana w ustawie o VAT delegacja dla Ministra Finansów do wydania tego aktu wykonawczego.
Zdaniem ekspertów Minister może przedłużyć obecne rozporządzenie i skończyć prace nad zmianą ustawy do 23 kwietnia 2010 r. To ostateczny termin, który dał MF Trybunał Konstytucyjny na rozwiązanie kwestii stosowania lub nie kas fiskalnych przez podatników. Do tego czasu przepisy o zwolnieniach od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych muszą się znaleźć w ustawie o VAT – a nie jak dotychczas w rozporządzeniu wykonawczym – co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci są zdania, że najprostszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia w sprawie kas na następne kilka miesięcy. Taka praktyka budzi jednak wątpliwości. Oznaczałoby to bowiem, że podatnicy znowu zostaną postawieni przed faktami dokonanymi bez możliwości dostosowania się do nowych obowiązków w zakresie rozliczania VAT w rozsądnym czasie. Jednak ustawodawca podatkowy, zwłaszcza w zakresie regulacji związanych z kasami fiskalnymi, przyzwyczaił nas już do braku właściwej vacatio legis dla wprowadzanych przepisów. Istotny jest też inny aspekt: konieczność wprowadzenia zwolnień od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas do ustawy o VAT może być dla MF dobrym pretekstem do istotnego zmodyfikowania listy tych zwolnień. Dlatego wszyscy powinniśmy sobie życzyć, aby okres niepewności dla podatników, zwłaszcza tych zagrożonych utratą zwolnienia od obowiązku stosowania kas, był jak najkrótszy.
Gazeta Prawna, 3 listopada 2009 r.