Firmom będzie łatwiej o zwolnienie z VAT

Rząd naprawia błąd popełniony w czasie naszej akcesji do UE i podnosi limit zwolnienia podmiotowego VAT, o którego wysokość nie zadbaliśmy w trakcie naszych negocjacji przedakcesyjnych. W rezultacie Polska stała się krajem z najniższym limitem zwolnienia w całej Unii.
Teraz ma się to zmienić. W przyszłym roku ma on wzrosnąć z 50 tys. do 100 tys. zł. Rok później limit ten wzrośnie raz jeszcze i w 2011 roku wyniesie 150 tys. euro. Oznacza to nie tylko, że małe firmy znacznie później zmuszone będą płacić VAT, ale również i to, że wiele z nich uniknie VAT w ogóle. A to oznacza znacznie mniej sformalizowane, a zatem i prostsze rozliczenia podatkowe. Zmniejsza to koszty takich rozliczeń, co w przypadku małych firm jednoosobowych ma niebagatelne znaczenie. Taka zmiana oznacza też, że skończy się powszechna wśród małych firm praktyka zawieszania pod koniec roku działalności lub ucieczki w szarą strefę tylko po to, by uniknąć skutków przekroczenia limitu VAT.
Gazeta Prawna, 23 października 2009 r.