Bez e-podpisu prześlemy PIT-37, PIT-38 i PIT-39

Składanie zeznań rocznych przez Internet może być proste i szybkie. Mogli się już o tym przekonać podatnicy, którzy w kwietniu tego roku zdecydowali się przesłać przez Internet PIT-37 (m.in. dla dochodu z pracy najemnej, emerytur i rent). Ministerstwo Finansów postanowiło pójść za ciosem i wprowadza możliwość złożenia przez Internet bez zbędnych formalności również zeznań PIT-38 (m.in. dla dochodu z giełdy) i PIT-39 (dla dochodu ze sprzedazy nieruchomości).
Rozliczenie roczne PIT-37, PIT-38 i PIT-39 przez Internet będzie można przesłać od 1 stycznia 2010 r. Wystarczy, że podatnik poda sześć cech osobowych (imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP, PESEL oraz kwotę przychodu z rozliczenia za poprzedni rok podatkowy) i będzie mógł wysłać e-PIT. Zeznanie wypełnimy albo przez formularz interaktywny, który będzie można pobrać ze strony internetowej e-deklaracji, lub za pomocą programu, który udostępnia resort finansów. Małżonkowie, którzy będą chcieli przesłać wspólne zeznanie e-PIT, będą musieli dodatkowo złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego w formie papierowej. Niestety, tutaj nic się nie zmienia. Zawiadomienie składa się jednak tylko raz. Małżonkowie, którzy rozliczyli się wspólnie w e-PIT-37 za 2008 rok, nie muszą składać ponownie zawiadomienia, aby rozliczyć się przez Internet za rok 2009. Natomiast podatnik, który będzie chciał skorygować przesłany e-PIT, będzie musiał to zrobić na formularzu papierowym. Rozszerzenie możliwości składania e-PIT o kolejne formularze może świadczyć o tym, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się w ogóle odstąpić od wymogu posiadania podpisu kwalifikowanego w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zdaniem ekspertów resort powinien pójść za ciosem i rozważyć dalsze poszerzanie możliwości składania e-deklaracji niewymagających e-podpisu.
Gazeta Prawna, 9 listopada 2009 r.