MF rozszerzy zakres stosowania ulg podatkowych

 
W przedstawionych przez resort finansów kierunkowych założeniach nowej ordynacji podatkowej znalazł się odrębny rozdział poświęcony ulgom w spłacie zobowiązań podatkowych. Ma on objąć swoim zakresem zarówno przepisy dotyczące zapłaty zaliczek, podatku, jak i powstałej zaległości podatkowej.
Jak czytamy w założeniach do projektu, przepisy nowej ordynacji obejmą także odraczanie terminu złożenia deklaracji podatkowej oraz przepisy dotyczące tej materii uregulowane w innych ustawach.
W ordynacji preferowane będą formy pomocy nieskutkujące brakiem zapłaty podatku jako pozwalające na opóźnione, co prawda, ale jednak, wykonanie zobowiązania.
Katalog stosowanych ulg uznaniowych zostanie rozszerzony o wprowadzenie możliwości umorzenia podatku lub jego części w celu uniknięcia powstania u podatnika zaległości podatkowej jako warunku stosowania ulgi.
Resort finansów podkreśla, że w podatkach stanowiących dochody gmin o stosowaniu ulg w spłacie powinny decydować wyłącznie ich organy podatkowe.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, stan z dnia 27 marca 2015 r.
Data publikacji: 27 marca 2015 r.