MF przygotował formularz pełnomocnictwa szczególnego

Określenie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw zawiera projekt rozporządzenia ministra finansów.
Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie wzorów pełnomocnictwa, umożliwiających ustanowienie pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń. Natomiast określenie wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw umożliwi poinformowanie organu podatkowego o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw. Przedmiotowe rozporządzenie umożliwi wdrożenie instytucji pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń, a w konsekwencji ułatwi kontakty podatników, płatników oraz inkasentów z administracją podatkową.
W załącznikach do rozporządzenia zostały określone następujące wzory:
– PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne,
– PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń,
– OPS-1 Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego,
– OPD-1 Zawiadomienie o odwołaniu, wypowiedzeniu, zmianie pełnomocnictwa do doręczeń,
Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 12 listopada 2015 r.
Data publikacji: 12 listopada 2015 r.