Wspólnicy spółki cywilnej odzyskają VAT

Wspólnicy, którym odmówiono zwrotu VAT, po likwidacji spółki cywilnej będą mogli skarżyć niekorzystne decyzje.

Trybunał Konstytucyjny 10 marca uznał, że przepisy Ordynacji podatkowej, które nie przewidują dla byłych wspólników spółki cywilnej po jej likwidacji prawa do odzyskania nadpłaconego VAT, są niezgodne z konstytucją. W ocenie TK art. 75 § 2 pkt 1 lit. b) i § 3 oraz art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim nie regulują trybu stwierdzenia nadpłaty i prawa do korekty dla byłych wspólników, naruszają zasadę państwa prawnego. (Sygn. akt P 80/08).

11 marzec 2009 r