Koniec korekty VAT w związku z upadłością kontrahenta

Od lipca modyfikacji ulegnie regulacja w zakresie stosowania tzw. ulgi na złe długi. Dostawcy, którzy nie otrzymali zapłaty za swój towar lub usługę nadal nie będą mogli dokonać korekty należnego podatku VAT w odniesieniu do dostaw wykonanych na rzecz kontrahentów w procesie likwidacji lub upadłości. Jednocześnie tacy kontrahenci nie będą zobligowani do dokonania korekty podatku VAT naliczonego – informuje agencja Newseria.
Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 lipca, dotyczy m.in. tzw. ulgi na złe długi, czyli przepisów dotyczących korekty VAT w sytuacji zaległości płatniczych lub nieuregulowania zobowiązań przez nabywcę towaru lub usługi przez okres dłuższy niż 150 dni.
Jak wyjaśnia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes mec. Piotr Andrzejak, partner w Zespole Podatkowym Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, w wyniku zaproponowanej zmiany podatnicy znajdujący się w stanie upadłości lub likwidacji nie będą obowiązani do korekty odliczenia podatku VAT naliczonego, a po stronie dostawców towarów i usług nie będzie uprawnienia do korekty podatku VAT należnego.
Na upadłego lub likwidowanego dłużnika nie będzie nakładany obowiązek korekty podatku VAT naliczonego. Z kolei przedsiębiorcy, którzy sprzedali usługi lub towary firmom postawionym (choćby później) w stan upadłości lub likwidacji, nie będą mogli dokonać korekty VAT należnego, pomimo braku zapłaty. A w efekcie dostawcy ci, jako wierzyciele, będą mogli dochodzić roszczeń jedynie w postępowaniu upadłościowym co do całej kwoty należności (wraz z podatkiem VAT).
Mec. Andrzejak zwraca uwagę na to, że w nowelizacji znalazło się rozwiązanie rozszerzające zakres stosowania ulgi na złe długi na podmioty powiązane. W przypadku gdy podmiot powiązany nie zapłaci za towar lub usługę w ciągu 150 dni od upływu terminu zapłaty, dostawca będzie mógł dokonać redukcji należnego podatku VAT. Do tej pory takie rozwiązanie było stosowane przy transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.biznes.newseria.pl, stan z dnia 4 maja 2015 r.
Data publikacji: 4 maja 2015 r.