Komornika też obowiązuje VAT

Od dostawy towarów w czasie egzekucji trzeba odprowadzić podatek. Powinien to zrobić komornik, który jest w tej sytuacji płatnikiem VAT.
Tak wynika z odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską nr 9951. Powołał się on na art. 18 ustawy o VAT, który mówi, że organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne są płatnikami tego podatku. Odprowadzają go od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego bezprawnie. W tej sytuacji podatnikiem jest dłużnik i to na nim spoczywa obowiązek podatkowy. Jednak to komornik oblicza i odprowadza VAT do urzędu skarbowego. Musi zastosować właściwą stawkę podatku, chyba że transakcja jest zwolniona z VAT. Dostawa jest rozliczana przez dłużnika w deklaracji. Może też w niej wykazać podatek naliczony, dzięki czemu zostaje zachowana neutralność VAT.
Rzeczpospolita, 16 września 2009 r.