Kolejne zmiany w PIT, CIT, VAT od 01-01-2019 r.

15-12-2018

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania

 @-DORADCA PODATKOWY

elektroniczny serwis klientów kancelarii

GRUDZIEŃ 2018 nr 12 (111)

 A w nim najnowsze zmiany w prawie podatkowym i nie tylko na rok 2019, m.in.:

W dziale PODATKI:

  1. Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla spadkobierców przedsiębiorstwa – zarządca sukcesyjny

25.11 2018 r. weszły w życie b. ważne przepisy o tzw. sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Do tej pory w przypadku śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo to praktycznie przestawało istnieć. Nowe przepisy wprowadzają instytucję tzw. „przedsiębiorstwa w spadku” nadając mu status podatnika PIT i VAT, które będzie zarządzane przez „zarządcę sukcesyjnego”. Po śmierci prowadzącego działalność gospodarczą jednoosobowo, będzie można płynnie prowadzić dalej działalność gospodarczą z tym samym NIP do czasu uregulowania spraw spadkowych nawet do dwóch lat. Dodatkowo nabycie przedsiębiorstwa w spadku także przez dalszych krewnych czy nawet osoby niespokrewnione będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn. W CEIDG będzie można już teraz zgłaszać osobę, która będzie w przyszłości pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego np. współmałżonka osoby prowadzącej działalność czy dzieci.

  1. Ustawa o ułatwieniach w podatkach dochodowych na 2019 r. opublikowana m.in.:

 –  Wprowadzenie nowej, obniżonej do wysokości 9% stawki CIT dla podatników dla tzw. „małych podatników”;

–  Ułatwienie w posługiwaniu się kopiami certyfikatów rezydencji.

  1. Koniec prac nad pakietem MŚP – zmiany od 01-01-2019

Kolejne zmiany (głównie PIT) zostały uchwalone  w tzw. pakiecie dla małych i średnich przedsiębiorstw m. in:

– wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (co do zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),

–  podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu “małego podatnika”  z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto, (a to prawo do m. in. wyższej jednorazowej amortyzacji nawet do 50 tys. euro rocznie),

–  wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą;

–  Ulga na złe długi w podatku VAT,  ważna zmiana, zmiana ta przewiduje, że począwszy od 1 stycznia 2019 r., będzie miało miejsce skrócenie okresu, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną ze 150 dni do 90 dni. Wierzyciele (przy sprzedaży) uzyskają prawo do wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi i wcześniej będą mogli obniżyć swój VAT należny, natomiast dłużnicy (przy zakupach) niestety będą zmuszeni obowiązkowo do wcześniejszej niż obecnie korekty odliczonego wcześniej VAT. Termin 90 dni liczy się od dnia terminu płatności danej faktury VAT. Przypominamy, że w przypadku prowadzenia KPiR lub ryczałtu ewidencjonowanego musimy być pisemnie poinformowani o fakcie niezapłacenia danej faktury w tym okresie do 90 dni celem dokonania odpowiedniej korekty VAT;

–  Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł. Ustawa przewiduje możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku).

  1. Nowości podatkowe – kolejne zmiany

Kolejny pakiet zmian dotyczący podatku PIT, CIT oraz  Ordynacja podatkowa  ma dotyczyć wg ministerstwa głównie  uproszczeniu prawa podatkowego  i  jego kolejnemu  uszczelnieniu, to bardzo dużo różnych zmian, z różnych dziedzin m. in.:

–  wprowadzenie odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych;

–  nowe zasady rozliczeń kosztów podatkowych dla samochodów osobowych w podatku PIT i CIT (informowaliśmy o tych zmianach w osobnej informacji tylko w tej sprawie).

 

W dziale KADRY I UBEZPIECZENIA:

  1. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych gotowa 

PPK to pierwszy kompleksowy program gromadzenia dodatkowych, długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo w okresie emerytalnym. PPK zostanie wprowadzany stopniowo (ostatni termin 01-01-2021 r.).

  1. 1 grudnia 2018 r. ruszają Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie (e-ZLA)

 Koniec z tradycyjnymi, papierowymi zwolnieniami. Od 1 grudnia 2018 r. zastąpią je e-zwolnienia. (informowaliśmy o tych zmianach w osobnej informacji tylko w tej sprawie).

Powrót