Od 01-12-2018 r. tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie

15.11.2018

Przypominamy, że od 01-12-2018 r. będą obowiązywać już tylko tzw. elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA).

1. Pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 5 pracowników muszą posiadać swój profil na tzw. Platformie Usług Elektronicznych PUE, wtedy otrzymają natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie to jest także automatycznie przekazywane do ZUS. Przez PUE pracodawca może też automatycznie wysłać wniosek do ZUS o kontrolę tego zwolnienia. Pracownik nie musi takiego zwolnienia dostarczać swojemu pracodawcy, pod warunkiem że ten ma założony profil na PUE. Pracodawca na swoim profilu PUE ma dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich wystawionych swojemu pracownikowi, ma też możliwość eksportu tych zwolnień do pliku. Wtedy taki plik (zwolnienie e-ZLA) można przesłać mailem do naszego biura lub wydrukować i dostarczyć bezpośrednio do naszego biura do rozliczeń płacowych.

 

Aby założyć profil PUE, należy wejść na stronę www.zus.pl wypełnić elektroniczny formularz niezbędnymi danymi, a następnie potwierdzić swoją tożsamość. W tym celu mamy trzy sposoby: można to zrobić osobiście w jednostce ZUS, elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu lub profilu zaufanego ePUAP albo poprzez system bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (większość banków).

2. Pracodawcy, którzy zatrudniają 5 i mniej pracowników , nie muszą zakładać swojego profilu na PUE (ale mogą), wtedy powinni poinformować pisemnie swoich pracowników, żeby dostarczali zwolnienia lekarskie do zakładu pracy w formie papierowej jako wydruk papierowy z systemu elektronicznego e-ZLA. Wtedy lekarz wydrukuje ze swojego systemu e-ZLA papierowy druk dla pracodawcy. Takiego zwolnienia już nie trzeba dostarczać do ZUS ale musi być dostarczony do nas dla rozliczeń płacowych.

Powrót