Danina solidarnościowa – nowy podatek od 01-01-2019 r.

20-12-2018

Kogo obejmie nowy podatek ?

Daninę solidarnościową będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 25 tysięcy w całej Polsce.
 
Podatek solidarnościowy od nadwyżki ponad 1 mln zł będzie wynosił 4 %. Po raz pierwszy będzie płacony od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy składając zeznanie w 2020 r. (w terminie do 30 kwietnia na specjalnym dodatkowym formularzu PIT).

Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Danina będzie przekazywana przez urzędy skarbowe na specjalny Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Opodatkowane daniną solidarnościową będą dochody z następujących zeznań osób fizycznych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-40A.

 

Powrót