Klub sportowy nie płaci CIT, gdy realizuje cele statutowe

Dochody klubu sportowego z biletów, organizacji zawodów, darowizn, które zostaną przeznaczone na działalność sportową lub szkolenia, są wolne od podatku.

Klub sportowy może być prowadzony w formie spółki prawa handlowego (sportowa spółka akcyjna) lub stowarzyszenia kultury fizycznej. Forma prawna, w jakiej działa klub, ma znaczenie dla stosowania odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody podatników, których statutowym celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zwolnienie to nie odnosi się do podmiotów prowadzonych w formie spółki prawa handlowego. Przepis będzie więc dotyczył wyłącznie dochodów klubów sportowych działających np. w formie stowarzyszenia. To wyłączenie określa art. 17 ust. 1c ustawy o CIT. Aby dochód podlegał zwolnieniu, zarządca klubu musi przeznaczyć i wydać dochód (niezależnie od terminu) na realizację zadań z zakresu swojej statutowej działalności sportowej. Zwolnieniu podlegać będzie każdy dochód osiągany przez klub sportowy niezależnie od źródła jego pochodzenia. Mogą to być więc środki zarówno z darowizn na rzecz klubu, sprzedaży biletów lub praw do transmisji telewizyjnych lub radiowych, wygrane w turniejach, a także dochody z transferów zawodników.

Źródło: Gazeta Prawna, 27 sierpnia 2010 r.

Data publikacji: 27 sierpnia 2010 r.