Dostawę złomu rozliczy nabywca

Obrót surowcami wtórnymi, czyli złomem, będzie podlegał opodatkowaniu na nowych zasadach. Ministerstwo Finansów określiło je w projekcie nowelizacji ustawy o VAT.
Zmiana polega na przesunięciu obowiązku podatkowego rozliczenia VAT z tytułu dostawy złomu ze sprzedawcy na nabywcę. Nabywcom i usługobiorcom przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT jako podatku naliczonego na ogólnych zasadach, który z tytułu dokonania na ich rzecz dostawy lub świadczenia usług byłby u nich podatkiem należnym. Zaproponowana zmiana jest zgodna z prawem wspólnotowym. Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie oszustwom podatkowym związanym z handlem złomem.
Źródło: Gazeta Prawna, 13 września 2010 r.
Data publikacji: 13 września 2010 r.