Skutki przekazania materiałów reklamowych

Kosztami podatkowymi będą wyłącznie wydatki na zakup materiałów reklamowych z logo firmy, przekazanych podczas ogólnodostępnych imprez. Natomiast wydatki na materiały wręczane na indywidualnych spotkaniach z klientami są kosztami reprezentacji.
Tak wynika z interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lipca 2010 r. (IPPB5/423-249/10-4/PS).
Źródło: Rzeczpospolita, 26 sierpnia 2010 r.
Data publikacji: 26 sierpnia 2010 r.