Elektroniczna archiwizacja kopii faktur papierowych

Można przechowywać w wersji elektronicznej kopie faktur wystawionych na papierze.
Jeżeli prowadzony przez podatnika komputerowy system przechowywania kopii faktur oraz kopii faktur korygujących gwarantuje autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, jak również łatwość ich odszukania oraz dostęp do tych faktur za pomocą środków elektronicznych organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, to podatnik może przechowywać (archiwizować) kopie wystawionych faktur VAT i faktur korygujących w formie elektronicznej, mimo że oryginały mają postać papierową (drukowaną).
Interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. IBPP2/443-915/11/RSz.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 13 grudnia 2011 r.
Data publikacji: 14 grudnia 2011 r.