VIII Ranking Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej

W Pałacu Prymasowskim w Warszawie podsumowano VIII Ranking Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej. Urzędy z całej Polski oceniane były pod względem skuteczności i efektywności. W zestawieniu znalazły się również izby skarbowe. Po raz trzeci patronat nad rankingiem objęło Ministerstwo Finansów.
Nagrody dla najlepszych izb i urzędów skarbowych wręczali wspólnie Andrzej Parafianowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele „Dziennika Gazety Prawnej” i „Ernst & Young’.
W rankingu uwzględniono wszystkie 400 urzędów i 16 izb skarbowych. Oceniano, które z nich najszybciej prowadziły sprawy podatkowe, miały największą liczbę załatwionych spraw w przeliczeniu na jednego pracownika i wygrały najwięcej sporów z podatnikami.
Urzędy skarbowe podzielono na cztery kategorie: duże, średnie, małe oraz urzędy wyspecjalizowane. W kategorii dużych urzędów skarbowych wszystkie miejsca na podium zajęły urzędy skarbowe w województwa małopolskiego – pierwsze miejsce wywalczył Urząd Skarbowy w Wadowicach, drugie – Urząd Skarbowy w Nowym Targu a trzecie – Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik. Wśród średnich urzędów skarbowych wygrał Urząd Skarbowy w Brzesku (woj. małopolskie), srebro otrzymał Urząd Skarbowy w Biłgoraju (woj. lubelskie), brąz wywalczył natomiast Urząd Skarbowy w Mielcu (woj. podkarpackie). Zwycięzcą wśród małych urzędów skarbowych okazał się Urząd Skarbowy w Krasnymstawie (woj. lubelskie), a kolejne miejsca zajęły odpowiednio Urząd Skarbowy w Parczewie (woj. lubelskie) oraz Urząd Skarbowy w Grajewie (woj. podlaskie). W kategorii urzędów wyspecjalizowanych pierwsze miejsce zajął Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, drugie miejsce – Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu, natomiast trzecie – Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie).
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz uważa, że Ranking daje urzędom skarbowym możliwość porównywania się między sobą, co wpływa pozytywnie na jakość świadczonych usług. Ogromna praca urzędników w połączeniu ze zmianami legislacyjnymi wpływa istotnie na modyfikację zasad poboru podatków oraz prowadzenia kontroli podatkowej. Podatnik i urzędnik powinni być w dzisiejszych czasach partnerami. I to na każdym etapie kontaktu – podsumowuje wiceminister finansów. Zastrzega jednak, że Ranking nie jest pełną oceną pracy administracji podatkowej – Taką przeprowadzamy w oparciu o znacznie bardziej złożone kryteria.
Wśród objętych rankingiem izb skarbowych najlepsza okazała się Izba Skarbowa w Bydgoszczy. Kolejne miejsca zajęły kolejno Izba Skarbowa w Szczecinie i Izba Skarbowa w Krakowie.
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2011 r.
Data publikacji: 22 grudnia 2011 r.