Drobne zlecenia nie pozbawią odliczenia w PIT

Rodzice uczących się dorosłych dzieci nie zostaną pozbawieni ulgi prorodzinnej, gdy ich dzieci uzyskują zarobki z drobnych zleceń.
Wakacyjny zarobek dziecka może wpływać na możliwość zastosowania w rocznym PIT preferencji podatkowych z tytułu wychowywania dziecka, tj. ulgi prorodzinnej oraz rozliczenia jako samotny rodzic. Ograniczenia w zarobkowaniu dotyczą dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 lat (muszą one dodatkowo spełniać warunek nauki). Limit dochodów takich dzieci, którego przekroczenie pozbawia możliwości odliczenia ulgi oraz preferencyjnego opodatkowania za 2009 rok wynosi 3.089 zł. Obejmuje on wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu według skali oraz dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT (np. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Inne dochody dziecka nie są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulg. Dotyczy to w szczególności dochodów z drobnych umów o dzieło czy zlecenia, które od 2009 roku opodatkowane są 18% zryczałtowanym PIT.
Gazeta Prawna, 1 października 2009 r.