Będą wyższe limity podatkowe

Będą wyższe limity podatkowe Limity podatkowe na przyszły rok wzrosną. Dzięki temu przedsiębiorcy skorzystają z pewnych preferencji podatkowych. Limity określone w euro dla VAT, PIT i CIT dotyczą podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Limity są przeliczane na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. 1 października kurs euro wyniósł 4,2228 zł. Po dokonaniu obliczeń wynika, że wszystkie limity podatkowe od przyszłego roku będą znacznie wyższe od obecnych. Na wzroście limitów skorzystają przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać się ryczałtem. Jeżeli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy uzyskali przychody z firmy w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro (limit na 2010 r. to 633.420 zł), będą mogli rozliczać podatek w tej uproszczonej formie. Osoby, które wynajmują prywatne nieruchomości, dopiero po przekroczeniu wyższego pułapu zapłacą wyższy podatek zryczałtowany. W 2010 roku do kwoty 16.891 zł (4 tys. euro) będą płacić podatek według niższej stawki 8,5% (obecnie jest to 13.510 zł). Po przekroczeniu tego pułapu przychodu będzie obowiązywała 20% stawka. Zyskają również mali podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro. Dla nich limit wyniesie 5.067.000 zł.

Gazeta Prawna, 2 października 2009 r