Dokumenty za luty tylko za pośrednictwem wersji 8.01.001A programu PŁATNIK

Z dniem 1 lutego uległa zmianie stopa procentowa składki rentowej. Dokumenty rozliczeniowe za luty płatnik powinien sporządzić i przekazać do ZUS wyłącznie w wersji 8.01.001A programu PŁATNIK, która uwzględnia 8 procentową wysokość składki na ubezpieczenia rentowe.
Dokumenty za luty 2012 r. przekazane w marcu a sporządzone i przekazane z nieaktualnej wersji programu PŁATNIK ze składką rentową wyliczoną od niepoprawnej stopy procentowej – 6 procent, zostaną skorygowane przez ZUS do prawidłowej wysokości.
Od 1 kwietnia 2012 r. dokumenty ubezpieczeniowe przygotowane w poprzednich wersjach programu Płatnik, nie będą przyjmowane do ZUS.
Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 5 marca 2012 r.
Data publikacji: 5 marca 2012 r.