Dofinansowanie zagranicznych studiów bez podatku

Pomoc finansowa na pokrycie kosztów czesnego oraz innych kosztów determinowanych przez odbywanie studiów w zagranicznych uczelniach będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych – wynika z wniesionego do Sejmu rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT.

Projekt zmieniający przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje stworzenie podstawy prawnej umożliwiającej finansowanie z budżetu państwa programu rządowego umożliwiającego wspieranie wybitnych studentów w podejmowaniu studiów w najlepszych uczelniach na świecie. Program umożliwi udzielenie tym osobom pomocy finansowej w zakresie kosztów związanych z kształceniem.

Obowiązujące przepisy podatkowe przewidują zwolnienia od podatku wielu świadczeń o podobnym charakterze, w tym świadczeń otrzymywanych przez studentów. Należą do nich m.in. stypendia za wyniki w nauce i świadczenia pomocy materialnej. Ze zwolnienia podatkowego korzystają także inne kategorie należności o charakterze zbliżonym do świadczeń, które otrzymają uczestnicy programu, tj. diety czy koszty podróży. Uzasadnione jest więc objęcie pomocy finansowej udzielanej uczestnikom rządowego programu wskazanym zwolnieniem podatkowym.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 9 marca 2015 r.

Data publikacji: 9 marca 2015 r.