Firmom, które nie uzupełnią danych w KRS grozi wyrejestrowanie

Firmy, które zaniedbały obowiązki w zakresie aktualizacji danych oraz publikacji sprawozdań finansowych w rejestrze KRS muszą wywiązać się z nich do 1 lipca 2015 r. W przeciwnym wypadku grozi im wykreślenie z rejestru.
Wiele spółek rokrocznie unika publikacji sprawozdań finansowych. Taki stan rzeczy uniemożliwia potencjalnym kontrahentom rozpoznanie w sytuacji ekonomicznej firmy. Współpraca nawiązywana jest wówczas w oparciu o jedynie szczątkowe dane. W tym zakresie nowelizacja sprzyja bezpieczeństwu handlowemu, generując konieczność uzupełnienia informacji w rejestrze.
Od 1 stycznia przedsiębiorcy, którzy pomimo wezwania z urzędu nie dostarczą niezbędnej do zachowania wpisu dokumentacji, podlegają karze grzywny. Natomiast spółki, które w okresie do 1 lipca 2015 r. zostaną uznane za martwe, zostaną wyrejestrowane przez sąd rejestracyjny upoważniony do tego rodzaju działań bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Spółki nieprzerejestrowane mają czas na dopełnienie obowiązku przerejestrowania do końca 2015 r.
Jak zwraca uwagę Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych, ustawa z pewnością jest korzystnym rozwiązaniem dla Skarbu Państwa, który nabędzie w nieodpłatnej formie majątek likwidowanych przedsiębiorstw. Pominięte zostały jednak interesy kontrahentów oraz ewentualnych wierzycieli firm, jakie zostaną wykreślone z rejestru po 1 lipca 2015 r.
Spośród 385 tys. firm zarejestrowanych w KRS ok. 95 tys. zagrożonych jest wyrejestrowaniem.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.cwp.pracodawcy.pl, stan z dnia 3 marca 2015 r.
Data publikacji: 3 marca 2015 r.