Podatnicy zapłacą ryczałt ewidencjonowany od wynajmu według jednolitej 8,5% stawki

Od przyszłego roku ryczałt z najmu wyniesienie 8,5% bez względu na wysokość przychodów.
Przekroczenie w 2010 roku przychodów z najmu przez osoby prywatne o równowartości 4 tys. euro nie wpłynie na wysokość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. To skutek uchwalenia przez Sejm zmian w ustawie o podatku zryczałtowanym. Do tej pory przekroczenie progu przychodów (w 2009 r. jest to 13.510 zł) powodowało, że stawka podatku wzrastała z 8,5% do 20%. Mimo że stawka ryczałtu od najmu dotyczy przychodu, a nie dochodu, jej ujednolicenie dla całości przychodów z tytułu czynszu najmu w praktyce oznaczać będzie najkorzystniejszą z finansowego punktu widzenia formę opodatkowania takich usług. Podatnik, który zamierza po raz pierwszy z takiego sposobu opodatkowania skorzystać, będzie zobowiązany zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Wzrastające w Polsce zapotrzebowanie na wynajem przy jednolitej stawce podatku może ponadto prowadzić do obniżenia kosztów takiej usługi dla najemców – uważają eksperci. Zmianom w ustawie o podatku zryczałtowanym towarzyszą nowe regulacje w zakresie tzw. najmu okazjonalnego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2010 r. Teraz ustawę rozpatrzy Senat.
Gazeta Prawna, 9 listopada 2009 r.