Będzie trudno o 1%

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które będą chciały otrzymać 1% z PIT za 2010 rok, będą musiały się o to postarać bardziej niż dotychczas.
Chodzi przede wszystkim o zapamiętanie kilku dat do wypełnienia pewnych obowiązków, aby fiskus mógł przekazać pieniądze pochodzące od podatników. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 września. Nowe regulacje uszczegółowiają i doprecyzowują wymogi formalne dla OPP ubiegających się o środki z 1% podatku. Eksperci podatkowi twierdzą, że z jednej strony zwiększa to nieco zakres obowiązków dla OPP, ale z drugiej strony wprowadza pewne gwarancje odnośnie do prawidłowości wykorzystania środków (np. przez uzależnienie prawa do środków z 1% od dopełnienia obowiązku przedłożenia w wymaganym terminie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz sprawozdania finansowego OPP, co może przyczynić się do ograniczenia ewentualnych nadużyć). Według ekspertów nowe obostrzenia mogą potencjalnie uderzyć w mniejsze organizacje, które nie poradzą sobie z nowymi wymogami.
Źródło: Gazeta Prawna, 12 sierpnia 2010 r.
Data publikacji: 12 sierpnia 2010 r.