Kiedy rolnik poprowadzi księgi rachunkowe

Jeśli przychody podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej przekroczyły 1,2 mln euro, jest on zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, kiedy podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe. Stołeczna izba przypomniała, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów, nie zaś od przedmiotu działalności i sposobu opodatkowania.
Jeżeli więc przychody netto osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej przekroczą 1,2 mln euro – osoby te zobowiązane są do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i założenia ksiąg rachunkowych od nowego roku podatkowego, następującego po roku, w którym ich przychód uzyskany z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przekroczył ustawowy limit.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 sierpnia 2010 r. (nr IPPB1/415-592/10-2/EC)
Źródło: Gazeta Prawna, 16 sierpnia 2010 r.
Data publikacji: 16 sierpnia 2010 r.