Będą ulgi podatkowe dla firm tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola

Ulgi podatkowe dla firm na tworzenie i prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli przyzakładowych – zakłada projekt noweli ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, który w czwartek, 11 czerwca, posłowie skierowali do dalszych prac w Sejmie.
Nowe przepisy odnoszą się do rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rząd proponuje, by przedsiębiorcy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Do kosztów będzie można zaliczyć, w ograniczonym zakresie, także wydatki na prowadzenie takich placówek: przedsiębiorcy będą mogli odliczyć do 400 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i do 200 zł na każdego przedszkolaka. Takie same wydatki będą mogli zaliczyć do kosztów ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na dofinansowanie pracownikom wydatków na opiekę nad dziećmi zapewnioną w innych placówkach. Odliczenia te będą możliwe pod warunkiem, że koszty nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednocześnie projekt zwalnia rodziców z podatku PIT do 400 zł przy dofinansowaniu pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym miesięcznie i do 200 zł w przedszkolu. W przypadku środków otrzymanych z ZFŚS projekt rozciąga obowiązujące dotychczas zwolnienie dotyczące kosztów pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na przedszkola. Proponowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. W pracach nad projektem rząd reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman. Dalsze prace nad projektem prowadzone będą w Komisji Finansów Publicznych.
Opracowanie: Marta Schodzińska
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 12 czerwca 2015 r.
Data publikacji: 12 czerwca 2015 r.