Sejm rozpoczyna prace nad nowelizacją ustawy – Ordynacja podatkowa

Uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków – to główny cel rządowego projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu odbędzie się I czytanie projektu.
Rząd proponuje wprowadzenie, obok pełnomocnictwa szczególnego do jednej sprawy, pełnomocnictwa ogólnego. Dawałoby ono prawo do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo ma być składane elektronicznie do centralnego rejestru i zwolnione z opłaty skarbowej.
Projekt zakłada ponadto wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, co ma skrócić czas kontroli oraz przyspieszyć analizę danych.
W projekcie zaproponowano również zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę o nową stawkę obniżoną i stawkę podwyższoną. Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Natomiast podwyższenie stawki odsetek za zwłokę będzie służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyzie i cłach.
W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego przez podmioty powiązane wyodrębniony zostanie jeden urząd prowadzący postępowanie. Projekt zakłada również wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację, co zdaniem autorów projektu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów.
Zmiany dotyczą także interpretacji indywidualnych. Jeżeli w sprawie wydano interpretację ogólną, będzie wydawane potwierdzenie jej stosowania.
Rząd przyjął projekt 19 maja 2015 r. Do Sejmu wpłynął 2 czerwca br.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 czerwca 2015 r.
Data publikacji: 10 czerwca 2015 r.