31 maja mija termin na złożenie w KRUS zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego

31 maja mija termin na złożenie w KRUS zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

W myśl przepisu art. 5a ust. 4 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 277, ze zm.) rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2016 r. wynosi 3258 zł.

Przekroczenie obowiązującej w roku 2016 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 31 maja 2017 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Źródło: www.krus.gov.pl, stan z 30.05.2017 r.

Data publikacji: 30 maja 2017 r.