Powstaje Rejestr Należności Publicznoprawnych

Weszła w życie ustawa wprowadzająca ułatwienia dla wierzycieli. Ustawa powołuje do życia Rejestr Należności Publicznoprawnych.

W rejestrze znajdą się informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. W rejestrze ujawniani będą dłużnicy mający zaległości płatnicze z tytułu należności podlegających egzekucji administracyjnej. Nowela usprawni także działanie biur informacji gospodarczych.

Zmieni się również procedura cywilna – ustawa wzmocni ochronę wierzyciela przez wydłużenie z jednego do dwóch miesięcy okresu, po którym następuje upadek zabezpieczenia w razie wygrania sprawy przez powoda.

Więcej spraw będzie rozpatrywanych w postępowaniu uproszczonym – maksymalna wartość roszczeń, do których stosowana jest ta procedura, wzrośnie do dwudziestu tysięcy złotych.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 1 czerwca 2017 r.