15 września 2016 r. powołana została Rada, która będzie wydawać opinie dotyczące stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

15 września 2016 r. powołana została Rada, która będzie wydawać opinie dotyczące stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W jej skład wchodzić będzie dziewięciu ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów, reprezentujących różne środowiska i posiadających fachową i zróżnicowaną wiedzę w tym obszarze.

Przepisy wprowadzające w życie klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania weszły w życie 15 lipca 2016 r. Klauzula ma być narzędziem, które pozwoli skuteczniej walczyć z agresywnym planowaniem podatkowym. O agresywnej optymalizacji można mówić w odniesieniu do czynności dokonanych przede wszystkim lub wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny. Za agresywną optymalizację podatkową, która może być objęta klauzulą, będą więc uznawane takie działania, które jednocześnie mają sztuczny/nierynkowy charakter i zostały przeprowadzone przede wszystkim w celu uzyskania korzyści podatkowej.

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania została powołana przez ministra finansów na czteroletnią kadencję. Jako niezależny organ ekspercki będzie opiniować zasadność zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach. Z wnioskiem o opinię będzie mógł się zwrócić minister finansów w toku postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania. Ponadto, gdy minister podejmie w danej sprawie decyzję o zastosowaniu klauzuli, zainteresowana strona będzie mogła w odwołaniu od tej decyzji złożyć wniosek o zasięgnięcie opinii Rady.

Poza stroną rządową swoich przedstawicieli w Radzie mają m.in. doradcy podatkowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wyższych uczelni i strona samorządowa. Samorząd zawodowy doradców podatkowych reprezentowany będzie przez przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic. Przedstawicielem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będzie skarbnik województwa świętokrzyskiego – Maria Fidzińska-Dziurzyńska. W Radzie zasiądzie również wiceprzewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Rafał Iniewski, desygnowany przez Radę Dialogu Społecznego oraz reprezentujący środowisko sędziowskie sędzia NSA w stanie spoczynku Włodzimierz Kubiak. Spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych PAN oraz instytutów badawczych wybrano dr hab. Dominika Gajewskiego z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz dr hab. Aleksandra Wernera z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Przedstawicielem minister sprawiedliwości jest Tomasz Piekarski, prokurator z Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, a reprezentantami ministra finansów są: dyrektor Departamentu Prawnego MF dr hab. Mariusz Golecki oraz dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w MF dr hab. Tomasz Strąk. Sekretarzem Rady został dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego Leszek Grzybowski.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 16 września 2016 r.